Hållbarhet

Hållbra Hållbättre Hållbäst

– Tillsammans för en gladare värld

 

Det ska vara roligt att gå till jobbet och vi är övertygade om att det vi gör tillsammans med våra kunder, personal och leverantörer kan skapa en gladare värld! Likt ringar på vattnet spelar det roll vilka beslut vi tar varje dag.  Beslut som påverkar vår miljö och de människor som vi möter. De produkter vi levererar ska ta största möjliga hänsyn till såväl miljö som människor längs med hela produktens livscykel.

Vi tror inte att ensam är stark men tillsammans har vi möjlighet att påverka. Den möjligheten tänker vi ta vara på! Tillsammans med våra kunder kommer vi ta fram produkter som förmedlar den stolthet som finns i deras varumärke. Tillsammans med våra leverantörer kommer vi utmana de förhållanden som råder när våra produkter produceras.

Vi kommer föra en öppen och transparent dialog för att ständigt driva till förbättringar och premiera de leverantörer som kommit långt i sitt hållbarhetsarbete. Tillsammans med all personal kommer vi ta Olsson & Co från att vara hållbra till att bli hållbättre. Vi lovar att inte sluta förrän vi kommit till hållbäst!

Vi har skapat vår hållbarhetsvision; TILLSAMMANS FÖR EN GLADARE VÄRLD! Hoppas att du vill vara med oss på resan.

Varmt välkommen att kontakta Louise för mer information eller frågor!

Louise Lindroth  |  031-749 58 13

KLIMATNEUTRALA VISITKORT

Som ett led i vårt hållbarhetsarbete har vi tagit ett viktigt beslut att från och med den 1 april 2018 så använder vi inte bara en klimatneutral produktion för alla våra visitkort utan vi klimatkompenserar även för pappersframställningen. Detta gör att vi stolt kan leverera en klimatneutral trycksak.

Vi har valt att klimatkompensera genom Tricorona som ser till att våra pengar skickas vidare till FN – sanktionerade projekt i utvecklingsländer. I just vårt fall är vi med och stöttar ett projekt för vindkraft i Kina, projektnamn Tongliao med projektnummer UNFCCC ID: 1825.

Vi vill bidra till att minska utsläpp av växthusgaser. I utvecklingsländer där energiproduktionen ofta är baserad på fossila bränslen (såsom kolkraft) skapas istället projekt som fasar ut den ”smutsiga” produktionen och ersätter den med ren och förnybar energi. Klimatkompensation motverkar därför ännu mer utsläpp av växthusgaser som bidrar till de globala klimatförändringarna.

Utöver själva klimatnyttan finns det fler positiva sociala och ekonomiska effekter i utvecklingslandet där projektet skapas. Det kan förbättra hälsan hos lokalbefolkningen, skapa nya arbetstillfällen, ge ekonomisk trygghet samt ge en mer stabil eltillförsel till lokalbefolkningen. Detta tycker vi är ett sätt att Tillsammans skapa en gladare värld. Vill ni vara med och bidra till detta projekt genom att klimatkompensera just er trycksak så ta kontakt med oss!

Vi stödjer Ung Cancer med filtar som ger omtanke

Tidigare i år fick vi frågan om att vara med i ett projekt där en ung vuxen som ska behandlas för sin cancer, får en filt.

Läs mer om initiativet på nedan länk:

http://ungcancer.se/nyheter/vi-finns-filtar