Produktmedia

Förstärk och synliggör ditt varumärke med hjälp av produktmedia. Produktmedia är det samlande namnet på vad man förr kallade profilprodukter, presentreklam eller give aways. Visa vad ditt företag står för på ett nyskapande sätt. När det gäller varumärkesprofilering finns det inga begränsningar, vi löser det mesta. Men tänk på att produkterna ska stämma överens med ditt varumärke och företagets värderingar. Produktmedia är som bäst när den är relevant och smart. Vi lyssnar på dina önskemål, inspirerar gärna och kommer med förslag till din företagsprofilering. Sedan utformar och producerar vi profilprodukterna efter dina önskemål. Självklart står vi också till tjänst med gåvor till personal eller till era kunder när behov uppstår vid t ex högtider, jul, sommar eller påsk.

Kontakta oss!

Produktmedia – en mediekanal som slår igenom!

En majoritet av befolkningen, 63%, lägger i olika hög utsträckning märke till profilprodukter i sin vardag. Profilprodukter är inte bara en stark mediekanal i form av att man lägger märke till produkterna, utan man använder också dessa produkter vilket är en styrka i den kognitiva resan av marknadsföring. 60% använder en profilprodukt varje vecka eller oftare. 32% använder profilprodukter på en daglig basis*.

*Undersökning gjord av Inizio/SBPR 2017

Att använda produktmediet för sin varumärkesprofilering har överlag en mycket stor potential när man betänker att mediet har alla dessa fyra roller. Det är:

• Imagebyggande
• Bygger Employer branding
• Bygger varumärkeskännedom
• Är köputlösande

Ju tidigare vi kommer in i processen desto bättre produktionsekonomi kan vi erbjuda. Hos oss på Olsson & Co är det enkelt att beställa produktmedia för er företagsprofilering.