Hållbra Hållbättre Hållbäst - Tillsammans för en gladare värld!

Det ska vara roligt att gå till jobbet och vi är övertygade om att det vi gör tillsammans med våra kunder, personal och leverantörer kan skapa en gladare värld!

Likt ringar på vattnet spelar det roll vilka beslut vi tar varje dag. Beslut som påverkar vår miljö och de människor som vi möter. De produkter vi levererar ska ta största möjliga hänsyn till såväl miljö som människor längs med hela produktens livscykel.

Vi tror inte att ensam är stark men tillsammans har vi möjlighet att påverka. Den möjligheten tänker vi ta vara på!
Tillsammans med våra kunder kommer vi ta fram produkter som förmedlar den stolthet som finns i deras varumärke. Tillsammans med våra leverantörer kommer vi utmana de förhållanden som råder när våra produkter produceras. Vi kommer föra en öppen och transparent dialog för att ständigt driva till förbättringar och premiera de som kommit långt i sitt hållbarhetsarbete.
Tillsammans med all personal kommer vi ta Olsson & Co från att vara hållbra till att bli hållbättre. Vi lovar att inte sluta förrän vi kommit till Hållbäst! Därför har vi formulerat TILLSAMMANS för en gladare värld! Hoppas att du vill vara med oss på resan.

Varmt välkommen att kontakta oss så berättar vi gärna mer!

Produkter i vår webshop

De produkter du hittar i denna webshop är speciellt utvalda av oss, vi känner oss trygga med att dessa leverantörer tar hållbarhet och cirkularitet på största allvar, vi har samarbetat länge med dem och tillsammans driver vi utvecklingen framåt. Alla har de signerat ett avtal med oss som förbinder dem att följa vår uppförandekod och vara transparenta i de utmaningar som finns. Vill du läsa vår uppförandekod, se här! Länk till uppförandekod


Första hjälpen till ett hållbart inköp!

Har ditt företag en hållbarhetsambition?
Det kan till exempel vara att plastbanta, klimatkompensera eller ett socialt hjärteprojekt.
Tillåt ditt produktmedia att spegla er hållbarhetsambition, vi hjälper såklart väldigt gärna till att hitta rätt produkter till er.
Fundera över syftet och din målgrupp, rätt produkt till rätt person.
Tänk att den ska ha hög användbarhet och tydligt syfte!
Alla produkter som används mycket blir hållbara. Köp hellre färre produkter med högre kvalitet. Fundera över hur din produkt ska överlämnas, förpackningen och överlämnandet ger mottagaren sitt första intryck, ta vara på det!
Använd gärna storytelling för att låta mottagaren veta varför ni valt just denna produkt, här kan vi också hjälpa till med bakgrundsinformation.
Rätt använt är produktmedia en fantastisk varumärkesbyggare, faktiskt det enda media där din mottagare kan svara med ett TACK!

Lycka till!
Vill du veta mer om hur vi arbetar med hållbarhet
så tveka inte att kontakta oss!